Map

Kaupskilmáli 
Við hjá Fastus leggjum mikið upp úr góðri þjónustu og lítum á hvert viðskiptasamband sem langtímasamband. Við veitum 30 daga skilarétt* að uppfylltum ákveðnum skilmálum sem lesa má um í lið 2.
* Af öryggisástæðum er ekki er hægt að skila matvælum.

Meginupplýsingar 
Skilmálar þessir gilda um sölu á vöru og þjónustu Fastus til neytenda.
Skilmálar þessir, sem staðfestir eru með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum.
Um neytendakaup þessi er fjallað um í lögum um neytendakaup, lögum um samningsgerð, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lögræðislögum og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

1. Skilgreining 
Seljandi er Fastus ehf, kennitala: 640406-1270, virðisaukaskattsnúmer 90627. Fastus ehf. er skráð í Firmaskrá Íslands.
Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikningi. Kaupandi verður að vera að minnsta kosti 16 ára til að versla á www.fastus.is

2. 30 daga skilaréttur 
Kaupandi getur skilað vöru, keyptri af seljanda, innan 30 daga, valið nýja vöru eða fengið vöruna endurgreidda að fullu. Við skil á vöru þarf hún að vera í upprunalegu ástandi. Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna innan eðlilegra tímamarka að varan sé í lagi. Seljandi áskilur sér rétt til þess að koma í veg fyrir alla misnotkun á 30 daga skilarétti. 

GILDIR FYRIR ALLAR VÖRUR (nema undanskilda vöruflokka og tilvik) 
• Reikningur er skilyrði fyrir vöruskilum.
• Ef valið er að fá vöru endurgreidda er skilyrði að kaupnóta sé fyrir hendi eða að kaup séu skráð á kennitölu.
• Varan þarf að vera í upprunalegu ástandi.
• Æskilegt er að varan sé í upprunalegum umbúðum.
• Algjört skilyrði er að allir aukahlutir séu með vörunni.
• Endurgreiðsla getur lækkað ef verða breytingar til lækkunar á aðflutningsgjöldum, virðisaukaskatti eða öðrum opinberum álögum.

3. Pöntun 
Pöntun er bindandi þegar hún er skráð á netþjón seljanda. Það gerist þegar kaupandi hefur staðfest pöntun.
Seljandi er einnig skuldbundinn til að afgreiða pöntun kaupanda svo lengi sem hún er í samræmi við vöruúrval og verðlagningu. Kaupandi hefur rétt á að rifta kaupum samkvæmt lögum um neytendakaup, sjá nánar í grein 9.

Seljandi sendir kaupanda staðfestingu þegar pöntun er skráð, þó aðeins ef kaupandi hefur skráð netfang sitt við kaupin. Kaupanda er bent á að kynna sér gaumgæfilega pöntunarstaðfestingu, þegar hún berst, og ganga úr skugga um að hún sé í samræmi við fyrirhugaða pöntun.

Frávik frá pöntun og pöntunarstaðfestingu skal túlkað sem nýtt tilboð frá seljanda sem að hægt er að afþakka eða samþykkja. Kaupandi hefur einnig rétt til að láta upprunalega pöntun gilda svo lengi sem hún er í samræmi við það sem seljandi bauð. Vilji kaupandi breyta pöntun eftir að hafa fengið staðfestingu skal hann gera það samdægurs með því að senda tölvupóst með viðeigandi upplýsingum á netfangið fastus@fastus.is 

4. Upplýsingar 
Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verði og myndum.
Vöruúrval getur verið mismunandi milli vefverslunar og verslunar.

Ennfremur áskilur seljandi sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef varan er uppseld.

5. Verð 
Fastus áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga, og einnig að breyta verði eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Áskilinn er réttur til að staðfesta pantanir símleiðis.
Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega (skref 3 í vefverslun). Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun, t.d. þjónustu, sendingu o.s.frv. Aðeins sértilfelli geta haft í för með sér aukakostnað eftir pöntunarstaðfestingu; sem dæmi má nefna bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verði og myndum.
Verð getur breyst án fyrirvara.

6. Greiðsla 
Neytendur og rekstraraðilar, sem ekki eru í reikningsviðskiptum, geta valið um greiðslur með debetkorti eða kreditkorti. Rekstraraðilar sem eru í reikningsviðskiptum halda sama fyrirkomulagi í vefverslun. Ef greitt er með greiðslukorti eða skuldfærslu á viðskiptareikning er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Vandamál með viðskipti tengd viðskiptareikningi falla undir skilmála reiknings. 

7. Afhending og seinkun 
Afhending telst vera innan eðlilegra tímamarka frá útgáfudegi reiknings. Seljandi afhendir vörur einungis innan Íslands.
Stefnt er að því að afgreiða allar vörur næsta virka dag eftir pöntun. Sé varan ekki til á lager mun þjónustufulltrúi hafa samband og tilkynna um áætlaðan afhendingartíma vörunnar. Pöntunum til einstaklinga er dreift af Íslandspósti og gilda afhendingar-, ábyrgðar- og flutningsskilmálar Íslandspósts um afhendingu vörunnar. Afhending til rekstraraðila tekur mið af óskum þeirra. Fastus ehf. ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að að hún er send frá Fastus til viðtakanda er tjónið á ábyrgð kaupanda. Skemmdir eftir að vara hefur verið afhent er á ábyrgð kaupanda.

Afhendingarmátar í Vefverslun Fastus eru: Senda á næsta pósthús við viðtakanda, heimkeyrsla með póstinum (þar sem það er í boði). Greiðsla upp á 1.000 kr. er innt af hendi fyrir póstþjónustu sé upphæð undir 10.000 kr. Einnig er hægt að sækja vörur hjá Fastus í Síðumúla 16 en þá leggst ekki á neinn kostnaður við pantanir undir 10.000 kr.

Pósturinn: Allar pantanir yfir 20.000 kr. krefjast undirskriftar korta/reikningseiganda gegn framvísun persónuskilríkja, þ.e. vegabréfs eða ökuskírteinis. Pantanir undir 20.000 kr. eru afhentar aðila á afhendingarstað. Ef enginn er við til að taka á móti pöntun er tilkynningu stungið inn um bréfalúgu ef kostur er.
Ef afhending vöru í heimakstri reynist árangurslaus er hægt að óska eftir nýjum afhendingartíma gegn gjaldi sem greitt er beint til póstsins. 

8. Yfirferð á vörum 
Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestinguna, hvort eitthvað hafi skemmst í flutningi og að allar vörur séu samkvæmt vörulýsingu og ógallaðar.
Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar og/eða handbók sem fylgja keyptri vöru við afhendingu,.
Eðlilegur athugunartími viðskiptavinar telst vera innan 30 daga frá móttöku. Eftir 30 daga áskilur seljandi sér rétt til að sannreyna staðhæfingu kaupanda innan eðlilegra tímamarka áður en leyst er úr umkvörtunarefni kaupanda. Í flestum tilfellum felur það í sér athugun hjá verkstæði Fastus. 

9. Réttur við galla eða vöntun 
Ef varan er gölluð eða vantar eitthvað í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.
Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega. Mælt er með að tilkynningin berist innan 7 daga frá því að galli uppgötvast. Vegna skráningargildis er mælt með að að kaupandi sendi tölvupóst um gallann og geymi afrit. Seljandi sendir staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins.
Réttur neytanda (með neytanda er átt við einstakling utan atvinnustarfsemi) til að fá galla bættan er í samræmi við neytendakaupalög nr. 48/2003.
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna innan eðlilegra tímamarka að varan sé gölluð. 

10. Ábyrgð 
Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við  kaupdagsetningu til einstaklinga. Ef um ræðir sölu á vöru til fyrirtækis (atvinnustarfsemi) er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsetningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup lög nr 50/2000.

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað.

Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits tækis eða notkunar á rekstrarvörum, þ.e.a.s. hún nær ekki til tækja sem eðlilegt þykir að endist skemur en í 2 ár. Til dæmis er rafhlaða rekstrarvara og getur þurft að endurnýja rafhlöðuna áður en ábyrgð á vélbúnaði rennur út. Ábyrgð fellur úr gildi ef tækið hefur verið opnað eða átt hefur verið við það án yfirumsjónar/samþykkis seljanda þó að þar hafi verið að verki verkstæði og/eða viðurkenndur aðili. Ábyrgðin fellur einnig niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar og er kaupanda bent á að lesa gaumgæfilega leiðbeiningar eða handbók skv. 8. grein þessa skilmála. Ekki er ábyrgð á hugbúnaði eða öðrum óáþreifanlegum hlutum.

Seljandi er ekki skuldbundinn til að taka þátt í viðgerðarkostnaði, gefa afslætti, skipta út vöru o.s.frv. eftir að ábyrgðartíma lýkur.
Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna innan eðlilegra tímamarka að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála. Ef til úrlausnar ábyrgðar kemur, er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni. 

11. Persónuvernd 
Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.
Kaupanda gefst hins vegar kostur á að fá send tilboð í tölvupósti og mun seljandi þá aðeins nota þær upplýsingar sem til þess þarf, t.d. póstfang. 

12. Eignarréttur 
Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.
Reikningsviðskipti eða önnur lánaform afnema ekki eignarétt seljanda fyrr en full greiðsla hefur borist. 

13. Úrlausn vafamála 
Ávallt skal reyna að leysa öll mál á sem einfaldastan hátt. Ef það er ekki mögulegt er hægt að bera málið undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa sem hýst er af Neytendastofu. Sem síðasta úrræði er hægt að fara með málið fyrir dómstóla. Það skal gera í íslenskri lögsögu og í lögsagnarumdæmi seljanda. 

14. Skattar og gjöld
Öll verð í netversluninni eru með virðisaukaskatti og reikningar eru gefnir út með virðisaukaskatti.

 

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira